ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ - TEBLİĞLER

SIKÇA SORULAN SORULAR
ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA
İLETİŞİM FORMU

Çevre Etki Değerlendirmesi - Tebliğler

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2014/1)
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği
Yeterlik Belgesi Tebliği