ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ - YÖNETMELİKLER

SIKÇA SORULAN SORULAR
ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA
İLETİŞİM FORMU

Çevre Etki Değerlendirmesi - Yönetmelikler

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Düzeltme
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği ve Yönetmelik Ekleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik
Çevre Denetimi Yönetmeliği
Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik