ÇEVRE DANIŞMANLIĞI - YÖNETMELİKLER

SIKÇA SORULAN SORULAR
ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA
İLETİŞİM FORMU

Çevre Danışmanlığı - Yönetmelikler

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yönetimi Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik ve Tedbirlerininden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
Benzin ve Motorin Gazı Kontrolü Yönetmeliği
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği
Egzos Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine Dair Yönetmelik
Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımına İlişkin Yönetmelik
Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yönetmeliği
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Hafriyat ve İnşaat Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Katı Atıkalrın Kontrolü Yönetmeliği
Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği
Kum, Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelik
Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik
Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Radyoaktif Maddelerin Güvenli Taşınması Yönetmeliği
Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Toprak Kirliliğinin Montrolü Yönetmeliği
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik
Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esas Yönetmeliği
Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği