ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

SIKÇA SORULAN SORULAR
ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA
İLETİŞİM FORMU

Çevre Etki Değerlendirmesi

Çed Raporu

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (ÇED) kapsamında, yönetmeliğin EK-I listesinde yer alan veya Bakanlıkça "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen projeler için ÇED Raporu Hazırlanması zorunludur. İşletmeler, yatırımlarına başlamadan önce, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yönetmelik Ek-III'ünde yer alan ÇED Genel Formatına göre, ÇED Başvuru Dosyası hazırlatarak e-çed sistemi üzerinden başvururlar. ÇED Başvuruları, Bakanlık tarafından değerlendirilmektedir. Başvuru dosyasının akabinde, gerçekleşecek Halkın Katılımı Toplantısı sonrasında, faaliyetin özelliğine uygun olarak ÇED Özel Formatı verilir ve bu formata uygun olarak ÇED Raporu hazırlanarak sunulur. Bakanlık tarafından dosyanın incelenmesi neticesinde, proje için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" ya da "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz" kararı verir, bu kararı proje sahibine ve ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirir.

Çed İzleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "ÇED Olumlu" kararı verilen projelerle ilgili olarak, ÇED Raporunda öngörülen ve proje sahibi tarafından taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini izler ve kontrol eder. Bakanlık bu görevi yerine getirirken gerekli görmesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Proje sahibi, "ÇED Olumlu" kararını aldıktan sonra yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarını Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırmakla, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar da bu raporları Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.

Proje Tanıtım Dosyası Hazırlama

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği Ek-II Listesi yer alan projeler, Seçme Eleme Kriterlerine tabidir ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak "ÇED Gerekli Değildir Belgesi" alması gerekmektedir. İşletmeler, yatırımlarına başlamadan önce, Çevresel Etki Değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yönetmelik Ek-IV formatına uygun olarak Proje Tanıtım Dosyası hazırlatırlar ve dosyayı Bakanlık e-çed sistemi üzerinden sunarlar. Proje Tanıtım Dosyası Başvuruları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından değerlendirilmektedir. Çevre İl Müdürlükleri, inceleme ve değerlendirmelerini tamamlayarak proje hakkında "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı vererek, kararı Valiliğe ve proje sahibine bildirirler.

Çed Görüşü

ÇED Yönetmeliği Ek-I veya Ek-II Listesinde bulunmayan veya listede bulunup, eşik değerin altında kalan faaliyetler, ÇED Yönetmeliği kapsamı dışındadırlar. Bu tip işletmeler de, yürüttükleri faaliyete istinaden, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nden "ÇED Yönetmeliği Kapsamı Dışındadır" görüşü almalıdır. ÇED Yönetmeliği Madde 6 (3) ve Çevre Kanunu 20 e maddesi gereğince, işletmeler ÇED Görüşlerini almadan faaliyetlerine başlayamazlar.