ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

SIKÇA SORULAN SORULAR
ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA
İLETİŞİM FORMU

Geçici Faaliyet Belgesi

Çevre kanununca alınması gereken izin ve lisanlar hakkında yönetmelik kapasamında evrak üzerinden yapılacak izin/lisans başvurularında dikkat edilmesi gereken hususlar

1- Başvuruların, ÇKAGİLHY Ek-3A’ sında yer alan bilgiler ile Ek-3B’ sinde yer alan belgeleri içeren başvuru dosyası hazırlanarak bir dilekçe ekinde yapılması gerekmekte olup, dilekçe örnek formatına aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

Dilekçe Örneği Ek-1
Dilekçe Örneği Ek-2

2- Yönetmeliğin amacına uygun olarak bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde değerlendirme yapılabilmesi için işletmenin yapacağı geçici faaliyet belgesi başvurusunun, işletmenin tabi olduğu tüm izin/ lisans konularını içermesi gerekmektedir.

3- Tüm çevre lisansı konularında yapılacak geçici faaliyet belgesi başvurularının emisyon ve atıksu deşarjı konulu çevre izin başlıklarını; ayrıca ömrünü tamamlamış lastik ve atık pil ve akümülatör geri kazanım çevre lisansı konularında yapılacak geçici faaliyet belgesi başvurularının ise emisyon ve atıksu deşarjı konulu çevre izin başlıklarının yanı sıra gürültü konusunu da içermesi gerekmektedir.

4- Geçici faaliyet belgesi başvuru dosyasında Ek3A(Başvuru formu) ‘da yer alan bilgilerin ve Ek-3B (ortak belgeler ) bölümünde yer alan belgelerin bulunması gerekmekte olup, Ek-3B(özel belgeler) ‘de yer alan belgeler ise işletmenin tabi olduğu çevre izin/lisans konusuna göre dosyaya eklenecektir.

5- Başvurular bu yıl sonuna kadar Bakanlığımızca yetkilendirilmiş çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık firmalarının yanı sıra işletmeciler tarafından da yapılabilecek olup, 01/01/2011 tarihi itibariyle ise sadece Bakanlığımızca yetkilendirilmiş çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır.

6- Geçici faaliyet belgesi başvurularının; Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için Bakanlığa, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için ise İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir. İşletme adına aynı adreste yer alan EK-1 ve EK-2 listesine tabi entegre faaliyet veya tesislerin birlikte bulunması halinde başvuruların bir bütün olarak Bakanlığa yapılması gerekmektedir.

7- Geçici faaliyet belgesi başvurusunun incelenmesi aşamasında işletmelere eksikliklerin tamamlanması için herhangi bir bildiriminde bulunulmayacak ve başvuru dosyası iade edilecektir. Başvuru dosyasına sonradan herhangi bir bilgi ve belge ilave edilemeyecektir. Bu kapsamda, başvuruların Yönetmelikte yer alan ve yukarıda da sıralanan hususlar çerçevesinde eksiksiz yapılması gerekmektedir.

Geçici Faaliyet Belgesi / Uygunluk Yazısı (İl Müdürlüğü) örneği
Geçici faaliyet belgesi (başvuru için gerekli belgeler)
Geçici faaliyet belgesi başvuru formu örneği
İl Çevre Orman Müdürlüğü Geçici Faaliyet Belgesi / taahhütname örneği
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Geçici Faaliyet Belgesi / taahhütname örneği