GENEL EĞİTİMLER

SIKÇA SORULAN SORULAR
ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA
İLETİŞİM FORMU

Genel Eğitimler

ATILIM GENEL EĞİTİM hizmetlerimizde; istenilen konularda firma ve kişiye özgü eğitim programları oluşturulmasına imkan verilmektedir. Deneyimli Uzman kadromuz eşliğinde ATILIM olarak aşağıdaki eğitim hizmetlerini veriyoruz. Ayrıca, işyerinizin isg eğitim ihtiyaç analizini yapıyoruz.

• Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
• 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Uygulamaları
• Makine Risk Değerlendirmesi
• Kimyasal Risk Değerlendirme
• İş Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitimi
• Çalışan Temsilcileri Eğitimi
• İşyerlerinde Tehlike Belirleme
• Risk Değerlendirmesi
• İş Kanunu ve Uygulamaları
• 5510 Sayılı SGK Mevzuatı ve Uygulamaları
• İş Kazaları ve Meslek Hastalıkların Sebepleri ve İşyerindeki Riskler
• Kaza, Yaralanma ve Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması,
• Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
• Ekranlı Araçlarla çalışma,
• Yüksekte Çalışma Kuralları
• Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Riskli Ortamlarda Çalışma Kuralları
• Yangın ve Yanından Korunma
• Elektrik Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri
• İşyerlerinde Acil Durum Yönetimi
• OHSAS 18001 Temel Standart Eğitimi
• Kişisel Koruyucu Donanım