İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - KANUNLAR

SIKÇA SORULAN SORULAR
ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA
İLETİŞİM FORMU

İş Sağlığı ve Güvenliği - Kanunlar

İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (11.09.2014 tarih 29116 Sayılı (Mükerrer) RG Değişikliklerin İşlenmiş Hali )
İş Kanunu
Deniz İş Kanunu