İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - TEBLİĞLER

SIKÇA SORULAN SORULAR
ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA
İLETİŞİM FORMU

İş Sağlığı ve Güvenliği - Tebliğler

Tozla Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat : 2013/13)
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği
Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2011/11)
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği