PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

SIKÇA SORULAN SORULAR
ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA
İLETİŞİM FORMU

Patlamadan Korunma Dökümanı

30/04/2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik" gereğince patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerlerinin işverenleri "patlamadan korunma dokümanı" hazırlayacaklardır.

Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanacak ve işyerinde, iş ekipmanında veya organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığında yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilecektir. Bu kapsamda TS ISO 60079-10-1 ve 2 Standardına göre parlayıcı ve patlayıcı ortam bulunması muhtemel işyerleri için Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik gerekliliklerine uygun olarak ATILIM olarak deneyimli ve Uzman kadromuzla Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamaktayız