İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

SIKÇA SORULAN SORULAR
ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA
İLETİŞİM FORMU

Risk Değerlendirme

Tehlike; zarar verme potansiyeline sahip herhangi birşey. Tehlikeler insana, mala ve prosese etki edebilir; Kazalara ve hastalıklara, ürün kaybına, makine hasarlarına, vb. sebep olabilir.
Mesleki risk; bir tehlikeye maruziyet sonucu bir yaralanma ya da bir hastalığın meydana gelme olasılığının ve şiddetinin bileşkesine işaret eder.

Neden/nasıl bir risk değerlendirmesi yapmalıyım?

• Mesleki risklerin değerlendirilmesinde temel amaç, çalışanların sağlığının korunması ve güvenliklerinin sağlanmasıdır.

• Risk değerlendirme, işle ilgili faaliyetlerden kaynaklanan çalışanlara ve çevreye olabilecek olası zararların en aza indirilmesine yardım eder.

• Risk değerlendirme aynı zamanda işinizin verimli ve rekabet edebilir olmasına katkı sağlar. Sağlık ve güvenlik alanında yapılan yasal düzenlemelerde iş verenlere düzenli risk değerlendirme yapma yükümlülüğü getirilmiştir.